Työelämätaitojen verkkokurssi

Tiimityöllä
onnistuu

Yhteispelillä voittoon!

Tiimityö on ihan super tärkee juttu!

Tällä oppitunnilla opit missä kaikissa tilanteissa pääset hyödyntämään hyviä tiimityötaitoja ja miten niitä voi kehittää. 

Nämä taidot ja ominaisuudet tukevat tiimityötaitojasi.  

Delegointi

Taito tunnistaa tiimin jäsenten vahvuuksia ja jakaa tiimiläisille tehtäviä sen perusteella. Delegointiin liittyy olennaisesti vastuunjakaminen ja luottamus muita tiimiläisiä kohtaan. 

Konfliktit

Taito tunnistaa ja käsitellä mahdollisia erimielisyyksiä tai ristiriitoja rakentavalla tavalla, jotta tiimin dynamiikka säilyy myönteisenä.

Vastuun ottaminen

Kyky kantaa vastuuta tiimissä, täyttää omaan rooliin liittyvät odotukset ja tehdä oma osuutensa, jotta tiimi saavuttaa toivotun lopputuloksen.  

Analyyttinen

Henkilö, joka on taitava numeroiden tai muiden tietojen tulkitsija. Hän on hyvä tekemään faktoihin perustuvia päätöksiä. . 

Luova ajattelija

Henkilö, joka kykenee innovoimaan ja keksimään uusia ideoita ja lähestymistapoja ongelmiin. 

Tehokas toimeenpanija

Henkilö, joka on hyvä saattamaan asiat loppuun asti ja pitämään huolta siitä, että suunnitelmat toteutuvat. 

Tiimi-työskentelijä

Henkilö, joka on hyvä kommunikoimaan ja työskentelemään yhdessä muiden kanssa. Hän osaa tarjoa tukea muille ja tehdä päätöksiä oman tiimin eduksi. 

Sovittelija

Henkilö, joka on hyvä konfliktien ratkaisemisessa ja ryhmädynamiikan ylläpitämisessä. 

Johtaja

Henkilö, jolla on kyky hallita laajoja kokonaisuuksia ja organisoida omaa ja muiden työtä. Hän osaa motivoida muita ja uskaltaa tehdä päätöksiä sekä näyttää suuntaa.<strong> </strong> 
  1. Pohdi tilanteita, joissa olet tarvinnut tiimityötaitoja.
  2. Minkälaisia tilanteita sinulla tulee mieleen?
  3. Miten sinä onnistuit tiimityössä? Entä muut tiimityön jäsenet?
  1. Muistele viimeisintä ryhmätyötilannetta. Se voi olla koulussa ryhmätyö tai vaikka harrastuksissa joku yhdessä tehty asia. Kyseessä voi olla myös töissä tai TET-harjoittelussa tehty yhteisprojekti.
  2. Pohdi minkälaisia tiimiläisiä tunnistat siitä ryhmästä.
  1. Valitsit edellisessä kyselyssä itsellesi tiimikavereita.  
  2. Palaa nyt aiemmin pohtimaasi ryhmätyötilanteeseen.  
  3. Miten valitsemasi uudet tiimiläiset olisivat auttaneet tiimiänne suoriutumisessa?  

Tiimityö ei ole synnynäinen vaan opittava taito.

Mitkä alla olevista taidoista sinulla on jo hallussa?  

Huomioi, kuuntele ja kysy 

Annat muille tilaa esittää omat näkemyksensä ja kysyt tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä.

Ole avulias ja yhteistyö-kykyinen

Tarjoat muille apua, jos koet pystyväsi auttamaan. Teet sujuvasti työtä erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa ympäristöissä.

Kannusta

Osaat nähdä tilanteita, joissa toiset kaipaavat positiivista huomiota. Kehut ja tuet ihmisiä erilaisissa tilanteissa.

Tulossa pian!

Erinomaista!

Tiimityötaitosi ovat nyt aivan uudella tasolla!

Palaa takaisin etusivulle tai lähde tutustumaan miltä näyttää tulevaisuuden työ.