Työelämätaitojen verkkokurssi

Oma-aloitteisuus
kannattaa

Valjasta oma-aloitteisuus voimavaraksi.

Hyvä työ tullaan huomaamaan

Tulee pian!

Erinomaista!

Tunnista ongelma, keksi ratkaisu ja ryhdy toimeen!

Siirry takaisin etusivulle tai lähde suoraan kehittämään tiimityötaitoja.